nieuw:

Elly de Waard leest gedicht 'Uitzicht' in soundscape van Martin Hoogeboom, te beluisteren op de site Soundcloud.com .

 

deze website/home

 

Deze website is een initiatief van de Stichting Chr.J. van Geel. De stichting stelt zich ten doel om een groot deel van het literaire en beeldende werk van Van Geel, waarbij inbegrepen werk uit zijn omvangrijke nalatenschap, te digitaliseren en daarmee toegankelijk te maken.

Christiaan Johannes van Geel werd geboren in 1917 en groeide op in het interbellum. Als beeldend kunstenaar werd hij gevormd door het internationale surrealisme; als dichter door het Nederlandse literaire tijdschrift Forum. Dat hij deze, aan elkaar haast tegenstrijdige, invloeden in zijn werk wist te combineren maakt hem, ook historisch gezien, tot een sleutelfiguur tussen de kunsten van voor en na de Tweede Wereldoorlog, tussen oud en nieuw, klassiek en modern.

Van Geel stierf in 1974 op 56-jarige leeftijd midden in zijn werkzame leven. Hij had toen drie forse bundels met gedichten gepubliceerd en vlak voor zijn dood was het zeer geprezen Enkele Gedichten verschenen. De waardering voor zijn poëzie was sterk gestegen en ook als beeldend kunstenaar kon hij zich na tien jaar weer met succes manifesteren met tentoonstellingen. Het vele werk waaraan hij op dat moment bezig was - hij liet diverse ordners met onvoltooide gedichten en zelfs titels voor de bijbehorende bundels na - was ook twee jaar voor zijn dood al eens onderbroken geweest door een brand die zijn huis in de as legde. Daarbij was een groot deel van zijn werk zwaar beschadigd geraakt en voor een deel zelfs vernietigd.

Deze beide gegevens, zijn voortijdige dood en de brand, maken zijn nalatenschap niet alleen buitengewoon omvangrijk, maar ook ingewikkeld en zeker anders dan de doorsnee nalatenschap van een kunstenaar. Ze geven de website chrisvangeel.nl echter ook een extra belang. Hier kan namelijk veel zichtbaar gemaakt worden van wat anders verloren zou zijn. Ook is het voor het eerst dat de dichter en de beeldende kunstenaar naast elkaar getoond worden zodat er parallellen kunnen worden getrokken tussen opvattingen en overeenkomsten over en in beide disciplines. 

 

enkele aanwijzingen

In deze fase van de ontwikkeling van de website wijst nog niet alles zich al vanzelf. In het onderdeel biografisch moet, na het aanklikken van de pdf voor het stuk van J.P. Guépin, de instructie boven de tekst al dadelijk gevolgd worden om de hele voorpagina te zien te krijgen. Het gebruik van de pijltjestoetsen op het toetsenbord werkt bij het bladeren door dit 'boekje' het simpelst.

Het onderdeel gedichten bevat al een grote hoeveelheid gedichtvarianten in handschrift en typoscript, maar deze zal nog aanzienlijk uitgebreid worden.                                                 

Ook beeldende kunst is nog maar een aanzet van wat het moet gaan worden, maar vrijwel de hele tentoonstelling, die Van Geel in 1961/1962 onder directeur Sandberg in het Stedelijk Museum had, is te vinden onder tekeningen/schilderijenObjecten - de surrelistische allemaal gefotografeerd door Emiel van Moerkerken - bevat enkele onbekende stukken. En het ongeziene zichtbaar maken is een heel verrassende bijdrage van Renske van Dillen, die een aantal dwarsverbanden aangeeft binnen Van Geels beeldende kunst  getoetst aan een aantal van zijn uitspraken. Ook hier geldt dat de eerste pagina via de pijltjestoetsen of via het omslaan van het blad moet worden recht gezet.                                                                  Het is de bedoeling om onder beeldende kunst chronologisch Van Geels ontwikkeling vanaf 1938 tot 1974 weer te geven.                     

In bibliografie kunnen de verschillende bundels aangeklikt worden waardoor hun omslagen zichtbaar worden.

In brieven/afzonderlijke briefwisselingen staan alle tot op heden gescande handschriften van brieven per auteur (DuPerron).

In brieven/brieven in chronologische volgorde staan alle tot op heden gescande handschriften van brieven (Johan Polak) op datum; de niet gedateerde staan onderaan.

Heel bijzondere dingen staan ook onder archief, waar al een groot aantal belangrijke onderdelen van de nalatenschap ontsloten is. Daartoe behoren niet alleen de inhouden van enkele door Van Geel nagelaten ordners met nieuw werk, maar ook bijvoorbeeld  zijn agenda uit 1941, het eerste oorlogsjaar.

Overige documenten, secundaire literatuur en tijdbalk zijn in ontwikkeling, terwijl ook in foto's al veel te zien is.

 

De realisering van deze website zal fasegewijs plaatsvinden in coproductie met de Stichting Digitale Werken. Medewerking verlenen onder meer het Letterkundig Museum in Den Haag, het Stedelijk Museum in Amsterdam, de Universiteiten van Amsterdam en Leiden en Uitgeverij Van Oorschot.

Voor nadere gegevens over de ANBI-Stichting Chr.J. van Geel: zie: colofon (onderaan deze pagina)

 

Foto: Wim Ruigrok

Vleugel: Van Geel (1960) Collectie Stedelijk Museum   

 

 

 

 

Lees verder